CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số diều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Số hiệu 26/2019/NĐ-CP Ngày ban hành 08/03/2019
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 25/04/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng