CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 121/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Số hiệu 121/QĐ-TTg Ngày ban hành 24/01/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 24/01/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực