CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 26/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v Chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Số hiệu 417/QĐ-BTNMT Ngày ban hành 26/02/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 26/02/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực