CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1417/BGTVT-KHCN ngày 20/02/2019 của Bộ Giao thông vận tải v/v Vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 69/2018/ND_CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
Số hiệu 1417/BGTVT-KHCN Ngày ban hành 20/02/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 20/02/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Giao Thông Vận Tải

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực