CHI TIẾT VĂN BẢN
Trả lời kiến nghị phân loại
Số hiệu 1318/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 08/03/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 08/03/2019
Lĩnh vực

Phân tích, Phân loại hàng hóa

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực