CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vậ được phép sử dụng tại Việt Nam
Số hiệu 501/QĐ-BNN-BVTV Ngày ban hành 12/02/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 12/02/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực