CHI TIẾT VĂN BẢN
Triển khai thông tư 136/2018/TT-BTC
Số hiệu 1209/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 01/03/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 01/03/2019
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực