CHI TIẾT VĂN BẢN
v/v Triển khai Thông tư 136/2018/TT-BTC.
Số hiệu 459/HQBD-TXNK Ngày ban hành 06/03/2019
Loại văn bản Ngày hiệu lực 06/03/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực