CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 521/BCT-CN ngày 22/01/2019 của Bộ Công Thương v/v Thời hạn xuất khẩu đối với Công văn số 3110/BCT-CNNg
Số hiệu 521/BCT-CN Ngày ban hành 22/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/01/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực