CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ v/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Số hiệu 05/2019/QĐ-TTg Ngày ban hành 24/01/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 15/03/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực