CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ v/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành
Số hiệu 12/2019/NĐ-CP Ngày ban hành 01/02/2019
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 20/03/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực