CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, độngh vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Số hiệu 06/2019/NĐ-CP Ngày ban hành 22/01/2019
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 10/03/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực