CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Số hiệu 139/NQ-CP Ngày ban hành 09/11/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày hiệu lực 09/11/2018
Lĩnh vực

Chính sách đầu tư

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng