CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
Số hiệu 155/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 12/11/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 12/11/2018
Lĩnh vực

Chính sách đầu tư

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực