CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban thường vụ quốc hội về thuế bảo vệ môi trường
Số hiệu 579/2018/UBTVQH14 Ngày ban hành 26/09/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày hiệu lực 01/01/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Bộ,Ngành Khác

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng