CHI TIẾT VĂN BẢN
Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017
Số hiệu 05/2017/QH14 Ngày ban hành 12/06/2017
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/01/2018
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng