CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1178/TCHQ-TXNK ngày 28/02/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý tiền thuế nộp thừa
Số hiệu 1178/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 28/02/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 28/02/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực