CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 742/TCHQ-TXNK ngày 31/01/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý nợ thuế
Số hiệu 742/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 31/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 31/01/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực