CHI TIẾT VĂN BẢN
Ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các loại mô tô, xe gắn máy
Số hiệu 2557 / 2002/ QĐ-BGTVT Ngày ban hành 16/08/2002
Loại văn bản Ngày hiệu lực 16/08/2002
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Giao Thông Vận Tải

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng