CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1497/QLD-ĐK ngày 01/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để SX thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được NK không phải thực hiện cấp phép NK
Số hiệu 1497/QLD-ĐK Ngày ban hành 01/02/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 01/02/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ,Ngành Khác

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực