CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 266/QĐ-BCT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v miễn trừ áp dụng biện phá tự vệ đối với Công ty CP Viettronics Tân Bình nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
Số hiệu 266/QĐ-BCT Ngày ban hành 01/02/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 01/01/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực