CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 267/QĐ-BCT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH gia công và dịch vụ thép Sài Gòn nhập khẩu tôn màu chất lượng cao
Số hiệu 267/QĐ-BCT Ngày ban hành 01/02/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 01/01/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Bộ Công Thương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực