CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Vũng Tàu
Số hiệu 03/2004/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 15/03/2004
Loại văn bản Ngày hiệu lực 15/03/2004
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Giao Thông Vận Tải

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng