CHI TIẾT VĂN BẢN
Thời hạn thực hiện quy định NK máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Số hiệu 367/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 15/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 15/01/2019
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực