CHI TIẾT VĂN BẢN
Gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Số hiệu 376/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 15/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 15/01/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực