CHI TIẾT VĂN BẢN
nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan
Số hiệu 206/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 08/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 08/01/2019
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực