CHI TIẾT VĂN BẢN
Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK
Số hiệu 79/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 03/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 03/01/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực