CHI TIẾT VĂN BẢN
Thực hiện Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14
Số hiệu 25/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 02/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 02/01/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực