CHI TIẾT VĂN BẢN
Triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công thương
Số hiệu 7523/TCHQ-CNTT Ngày ban hành 21/12/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 21/12/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực