CHI TIẾT VĂN BẢN
ổ chức làm việc thêm giờ cuối năm 2018
Số hiệu 7197/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 06/12/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 06/12/2018
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực