CHI TIẾT VĂN BẢN
Bổ sung nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7
Số hiệu 7067/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 30/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 30/11/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực