CHI TIẾT VĂN BẢN
Triển khai thực hiện Thông tư số 95/2018/TT-BTC
Số hiệu 6788/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 20/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 20/11/2018
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực