CHI TIẾT VĂN BẢN
Về việc công bố danh mục hàng hóa theo quy định tại nghị định số 12/2006/nđ-cp ngày 23 tháng 01 năm 2006 của chính phủ
Số hiệu 19/2006/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 04/05/2006
Loại văn bản Ngày hiệu lực 04/05/2006
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Giao Thông Vận Tải

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng