CHI TIẾT VĂN BẢN
Áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt
Số hiệu 6967/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 26/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 26/11/2018
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực