CHI TIẾT VĂN BẢN
Số hiệu 6157/BTNMT-TCMT Ngày ban hành 07/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 07/11/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực