CHI TIẾT VĂN BẢN
Đăng trang tin dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2017/TT-BTC
Số hiệu 6563/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 09/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 09/11/2018
Lĩnh vực

Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực