CHI TIẾT VĂN BẢN
Tuyên truyền việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
Số hiệu 6639/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 13/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 13/11/2018
Lĩnh vực

Thuế GTGT

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực