CHI TIẾT VĂN BẢN
Phân loại cẩu hàng Liebherr
Số hiệu 6624/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 13/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 13/11/2018
Lĩnh vực

Phân tích, Phân loại hàng hóa

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực