CHI TIẾT VĂN BẢN
Chỉ thị số về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương
Số hiệu 30/CT-TTg Ngày ban hành 30/10/2018
Loại văn bản Chỉ thị Ngày hiệu lực 30/10/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng