CHI TIẾT VĂN BẢN
Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Số hiệu 6364/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 30/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 30/10/2018
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực