CHI TIẾT VĂN BẢN
Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập để sửa chữa
Số hiệu 6394/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 31/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 31/10/2018
Lĩnh vực

Giá tính thuế

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực