CHI TIẾT VĂN BẢN
Phân loại Máy trộn cám cá
Số hiệu 6161/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 22/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/10/2018
Lĩnh vực

Phân tích, Phân loại hàng hóa

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực