CHI TIẾT VĂN BẢN
Miễn thuế hàng hóa NK
Số hiệu 6162/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 22/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/10/2018
Lĩnh vực

Giá tính thuế

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực