CHI TIẾT VĂN BẢN
Phân loại hàng hóa (tấm LCD)
Số hiệu 6216/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 24/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 24/10/2018
Lĩnh vực

Phân tích, Phân loại hàng hóa

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực