CHI TIẾT VĂN BẢN
Khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu
Số hiệu 6042/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 15/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 15/10/2018
Lĩnh vực

Giá tính thuế

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực