CHI TIẾT VĂN BẢN
Khai báo Danh mục máy móc, thiết bị, thông báo xác định trước mã số
Số hiệu 6106/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 17/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 17/10/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực