CHI TIẾT VĂN BẢN
Thuế GTGT mặt hàng phân bón
Số hiệu 6123/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 18/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 18/10/2018
Lĩnh vực

Thuế GTGT

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực