CHI TIẾT VĂN BẢN
Số hiệu 5916/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 10/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 10/10/2018
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực