CHI TIẾT VĂN BẢN
Hàng hóa NK phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới
Số hiệu 5978/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 12/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 12/10/2018
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực