CHI TIẾT VĂN BẢN
Xử lý thuế NK và thuế GTGT
Số hiệu 6010/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 12/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 12/10/2018
Lĩnh vực

Giá tính thuế

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực